Tag: ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าในการพนันออนไลน์

    ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าในการพนันออนไลน์

    alpha88 ค่าธรรมเนียม – ผู้ให้บริการบัตรส่วนใหญ่ถือว่าเงินฝากการพนันเป็น ‘การเบิกเงินสดล่วงหน้า’ นั่นหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเหมือนกับว่าคุณนำเงินออกจากตู้ ATM ผู้ให้บริการบัตรเครดิตบางรายจะต้องมีรหัสความปลอดภัยเพิ่มเติม (SecureCode สำหรับ MasterCard, Verified By VISA สำหรับบัตร VISA) หากเป็นกรณีนี้ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการของคุณเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ คาสิโนออนไลน์สิงคโปร์มีความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เว็บไซต์ออนไลน์จึงใช้การเข้ารหัส SSL นอกจากนี้ การชำระเงินใดๆ…